Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu

pbf.hr

Službene stranice Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu

eZ publish CMS, kao platforma na kojemu su stranice realizirane, omogućava urednicima lako ažuriranje i dobro strukuiranje informacija namjenjenih studentima (trenutnim i onim budućima) ali i samim djelatnicima Fakulteta.

Primjerice, profesori i asistenti mogu samostalno i lako ubacivati nastavne materijale za predmete ili administrirati vlastiti profil (svoj životopis, kontaktne podatke i sl.).